Wydział Chemii Budynku Uniwersytetu Wrocławskiego

Zadanie:

  • Remont instalacji wodociągowej w piwnicy budynku Wydziału Chemii (stare laboratorium) przy ul. F. Joliot Curie 14 we Wrocławiu.

 

więcej…

Posted in Obiekty użyteczności publicznej | Leave a comment

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

Zadanie :

  • Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu  K-2857”, – Montaż preizolowanego przyłącza ciepłowniczego dn 100, długość – 230 mb.

 

więcej…

Posted in Obiekty użyteczności publicznej | Leave a comment