Obiekty przemysłowe

Wykonujemy instalacje przemysłowe w obiektach o profilu produkcyjnym oraz produkcyjno - magazynowym. Wyposażamy je w rozmaite instalacje bytowe. Montujemy instalacje grzewcze, wodne, instalacje gazowe, układy detekcji oraz instalacje technologiczne w tym m. in. wody chłodniczej, odzysku ciepła, gazów technicznych. Dostarczamy Klientom rozwiązania umożliwiające monitoring zużycia energii wraz z koncepcyjnym podejściem do jej racjonalnego przeznaczania w funkcji czasu. Czytaj więcej

Obiekty użyteczności publicznej

Prowadzimy prace instalacyjne w budynkach użyteczności publicznej, oferujemy wyposażenie techniczne w zakresie instalacji bytowych czyli wodno – kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji, klimatyzacji, a także w zakresie źródeł ciepła czyli m.in. kotłowni oraz węzłów cieplnych. Podobnie jak w przypadku obiektów o charakterze produkcyjnym, biurowym a także mieszkaniowym staramy się kierować zasadą zrównoważonego rozwoju w budownictwie w kontekście monitoringu i racjonalnego zużycia energii cieplnej. Czytaj więcej

Budynki biurowe

Realizujemy instalacje w budynkach biurowych. Montujemy instalacje ogrzewania, instalacje wodno-kanalizacyjne, odwodnienia oraz instalacje wentylacji i klimatyzacji. Zaopatrujemy budynki w źródła ciepła w tym węzły oraz kotłownie łącznie z niezbędną automatyką i sterowaniem. W przypadku budynków biurowych racjonalne zużycie energii jest dla nas kluczowe. Dostarczamy Klientom aparaturę kontrolno-pomiarową umożliwiającą minimalizację strat w tym zakresie. W rezultacie Klient odczuwa korzyści finansowe, a my poczucie dbałości o środowisko. Czytaj więcej

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Ostatnie wpisy

1