Czerwiec 2016

Spółka Wroterm zrealizuje instalacje w kamienicy zlokalizowanej we Wrocławskim Rynku nr 49. Jest to jeden z najpiękniejszych obiektów wrocławskiego Rynku, w budynku dawniej mieścił się dom handlowy Trautnera. Kontrakt Wroterm obejmuje dostawę, montaż i rozruch instalacji grzewczej, wodnej, kanalizacyjnej, a także dostawę i montaż węzłów rozdzielaczowych. Budynek będzie pełnił funkcję obiektu biurowego.