Budowa budynku hotelowego (Hotel Hilton) ul. Podwale 82-91 we Wrocławiu

Budowa budynku hotelowego (Hotel Hilton) z samodzielnymi apartamentami, częścią biurową, centrum konferencyjnym, funkcjami towarzyszącymi i parkingiem podziemnym przy ul. Podwale 82-91 we Wrocławiu

Zadanie: Dostawa i montaż instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłuszczowej, kanalizacji odpowietrzającej, instalacji kanalizacji tłocznej oraz instalacji kanalizacji skroplin z klimatyzacji na poziomach U1 oraz U2.

Dom Studencki Uniwersytetu Wrocławskiego ,,Ołówek”

Zadanie: Kompleksowa wymiana instalacji grzewczej centralnego ogrzewania na potrzeby strefy I i strefy II wraz z montażem stacji uzdatnia wody w piwnicach oraz przyziemiu budynku.

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej 28.

Kompleks budynków biurowych oraz administracyjnych.

Zadania:

  • Wymiana kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w budynku administracyjnym nr 1.
  • Montaż instalacji zewnętrznej na potrzeby nawadniania terenów zielonych
  • Remont i przebudowa pomieszczeń, w zakresie kompleksowa przebudowa instalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz  grzewczych, montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji.

 

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

Zadanie :

  • Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu  K-2857”, – Montaż preizolowanego przyłącza ciepłowniczego dn 100, długość – 230 mb.