Obiekt Bariela Investments Crownway Investments

Zadanie: Projekt oraz wykonanie przyłącza i węzła cieplnego na budowie WROCŁAW 101 mieszczącej się we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego.