GEORG UTZ w Kątach Wrocławskich

12

Wymiana oraz modernizacja węzła cieplnego rozdziału i odzysku ciepła części produkcyjnej i biurowej obiektu GEORG UTZ w Kątach Wrocławskich.