Oferta

Spółka Wroterm oferuje swoim Klientom kompleksową realizację kontraktów budowlanych obejmującą dostawę, montaż, rozruch, pomiary, a także serwisowanie instalacji w tym:

  • grzewczych,
  • chłodniczych,
  • wodnych oraz kanalizacyjnych,
  • przeciwpożarowych,
  • wentylacyjnych,
  • klimatyzacyjnych,
  • gazowych,
  • odwodnień podciśnieniowych.

Przedsiębiorstwo Wroterm specjalizuje się, także w kompleksowej realizacji węzłów cieplnych, przyłączy cieplnych, kotłowni gazowych, oraz kotłowni kontenerowych wykorzystywanych w procesach technologicznych renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową. Wykonywane instalacje oraz kotłownie i węzły cieplne wyposażamy w aparaturę kontrolo pomiarową, a także automatykę wraz z niezbędnym okablowaniem, pomiarami i rozruchami.